Το δίκτυο Charge & Drive ως συνεργάτης της FORTIZO αποτελείται από έναν διαρκώς διευρυνόμενο αριθμό σταθμών ημιταχείας (ΑC) και ταχείας φόρτισης (DC), που καλύπτουν την ανάγκη των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ανοιχτές, ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμες κοινόχρηστες υποδομές ανεφοδιασμού των οχημάτων τους. Οι σταθμοί φόρτισης που λειτουργούν πληρούν τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ταχείας και ασφαλούς φόρτισης των αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς και τα πρότυπα που ισχύουν για τις δημόσια προσβάσιμες υποδομές επαναφόρτισης, με βάση το Νόμο 4439 / 2016, αλλά και την Οδηγία 2014/94 της ΕΕ και είναι διασυνδεδεμένοι στη βάση ενός κεντρικού και αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου, που διασφαλίζει τη συνεχή (24/7) παρακολούθηση και διαχείρισή τους.

Οι σταθμοί «Κανονικής φόρτισης» της Charge & Drive  και της FORTIZO διαθέτουν πρίζες Τύπου 2 (IEC 62196) και παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα με μέγιστη ισχύ 22 kw ή 7,4 kW, ενώ οι σταθμοί ταχυφόρτισης παρέχουν συνεχές ρεύμα και είναι κατάλληλοι μόνο για τα οχήματα, τα οποία διαθέτουν δυνατότητα ταχείας φόρτισης είτε με το πρότυπο CHAdeMO, είτε με το πρότυπο CCS. Για τη σύνδεση με τους σταθμούς «Κανονικής φόρτισης» οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το δικό τους καλώδιο σύνδεσης του οχήματος με το σταθμό φόρτισης. Ορισμένοι χώροι στάθμευσης διαθέτουν καλώδια φόρτισης για να εξυπηρετούν οδηγούς που τυχόν δεν έχουν μαζί τους το καλώδιο του οχήματος τους.

Για την ενεργοποίηση των σημείων φόρτισης απαιτείται η αναγνώριση και ταυτοποίηση του χρήστη, που μπορεί να γίνει με τη χρήση μιας ειδικής κάρτας RFID που μπορείτε να προμηθευτείτε ως εξής:

  • από τα κεντρικά μας γραφεία
  • με on-line αγορά από το e-shop μας
  • με τη χρήση της εφαρμογής FORTIZO (διαθέσιμη ως web app για smart phone ή tablet και με τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης).

Στο δίκτυο της Charge & Drive περιλαμβάνονται ιδιόκτητοι σταθμοί φόρτισης λίγα μόλις μέτρα από χώρους καφέ-εστίασης-καταστήματα αλλά συμπεριλαμβάνονται στο υπάρχον και συνεχώς αυξανόμενο ευρύτερο δίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της FORTIZO του πιο πρωτοπόρου και εξελιγμένου δικτύου ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας.

Αναζητήστε τα  όλα τα σημεία σταθμών φόρτισης του δικτύου